Το «πράσινο φως» στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Νέα Μεσημβρία – Ειδομένη», έδωσε, με χθεσινή του απόφαση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία του Αγωγού Φυσικού Αερίου «ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ- ΕΙΔΟΜΕΝΗ», ο οποίος εκτείνεται, υπογείως, σε μήκος περίπου 57,3 km, από το Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Νέας Μεσημβρίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, έως τη συνοριογραμμή με τη Βόρεια Μακεδονία (ΒΜ), Π.Ε. Κιλκίς, ανατολικά των Ευζώνων, σύμφωνα με την προτεινόμενη όδευση που παρουσιάζεται στο φάκελο της ΜΠΕ.
Το έργο αποσκοπεί στην προμήθεια της γειτονικής χώρας με φυσικό αέριο, στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης (ΜΟU), το οποίο υπεγράφη στο Σκόπια το 2016, μεταξύ του Έλληνα Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και της κρατικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων της ΒΜ.
Σύμφωνα με το MOU και για την ανάπτυξη στόχων κοινού ενδιαφέροντος και δικτύων ενεργειακής μεταφοράς, τα μέλη – μέρη του Μνημονίου Κατανόησης συνεργάζονται για την προώθηση των ενεργειών που θα καταλήξουν στην κατασκευή του Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ- ΕΙΔΟΜΕΝΗ.
Το έργο αποτελείται από έναν χαλύβδινο αγωγό (συγκολλημένοι σωλήνες των 12-18 m) με επικάλυψη πολυαιθυλενίου και σύστημα καθοδικής προστασίας. Έχει σχεδιαστεί με διάμετρο 28″ (71,1 cm) και μέγιστη πίεση 100 barg (μέγιστη πίεση λειτουργίας 99,5 barg) και θα εγκατασταθεί υπογείως με ελάχιστη επικάλυψη εδάφους 1,0 m.
Εκτιμάται ότι η ετήσια ποσότητα αερίου που θα διαμετακομιστεί μέσω του εν λόγω αγωγού θα είναι, στο έτος πλήρους ανάπτυξης της αγοράς φυσικού αερίου της γειτονικής χώρας, άνω του 1.000.000 Nm³.
Σύμφωνα με τη ΜΠΕ του έργου, η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα κατασκευής και λειτουργίας του.

Δείτε την επίσημη απόφαση εδώ