Οι αντλίες γεωτρήσεων αυτή την περίοδο είναι οι πιο «τυχερές». Απολαμβάνουν σταθερές και χαμηλές θερμοκρασίες μέσα στο νερό. Οι αντλίες επιφανείας από την άλλη πλευρά, σε υψηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες, λειτουργούν συνήθως στα κατασκευαστικά τους όρια.
Η ΥΔΑΤΩΡ A.E. προτείνει 4 τρόπους ώστε να βεβαιωθούμε ότι οι αντλίες μας θα συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά:
1. Καθαρίστε τις ψύκτρες του κινητήρα, το fan και τον προφυλακτήρα του fan. Χρησιμοποιήστε μία ηλεκτρική σκούπα, ένα πιστόλι αέρα ή ένα πινέλο για να καθαρίσετε τυχόν επικαθίσεις σκόνης ή άλλων υλικών στα τρία αυτά σημεία τα οποία συνθέτουν το σύστημα ψύξης του κινητήρα της αντλίας σας.

2. Ελέγξτε την περιοχή γύρω από το fan αερισμού του κινητήρα και απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή του αέρα. Το κενό μεταξύ του fan και του τοίχου, ή άλλου μηχανήματος, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 φορά την διάμετρο του κινητήρα.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας στο σημείο που βρίσκεται εγκατεστημένη η αντλία σας ανανεώνεται τακτικά. Το άνοιγμα ενός παραθύρου ή μιας πόρτας, που το χειμώνα κρατάμε κλειστά λόγω βροχής, θα βοηθήσουν σίγουρα στην δημιουργία καλύτερης κυκλοφορίας του αέρα στο χώρο.

4. Παρατηρήσετε αν η αντλία σας εκκινεί συχνά ή αν εκκινεί ακόμα και χωρίς να έχετε ανοίξει κάποια κατανάλωση. Η συχνές εκκινήσεις αυξάνουν τη θερμοκρασία του κινητήρα και αυτή η λειτουργία κρίνεται ως προβληματική ακόμα και το χειμώνα. Το καλοκαίρι όμως είναι ικανή να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον κινητήρα της αντλίας σας και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα. Οι διαρροές στο δίκτυο ή τη βαλβίδα αντεπιστροφής, η πίεση του αέρα στο πιεστικό δοχείο και η αστοχία ρύθμισης του πιεσοστάτη αποτελούν τα συνήθη αίτια συχνών εκκινήσεων.

Οι περισσότερες αντλίες έχουν ένα εύρος λειτουργίας σε θερμοκρασίες από -10°C έως 35°C ή 45°C. Σε περίπτωση που κάποια αντλία ξεπεράσει τα όρια αυτά, συντρέχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής του κινητήρα. Για να απολαύσουμε το καλοκαίρι χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, ας δώσουμε λίγη σημασία στο σωστό αερισμό και την σωστή λειτουργία της αντλίας μας.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.idator.gr