Την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου αποφάσισε η ΡΑΕ. Πιο αναλυτικά, η ΡΑΕ αποφάσισε την τροποποίηση και κωδικοποίηση των υπ’ αριθμ. 239/2017, 526/2013 και υπ’ αριθμ. 1096/2011 Αποφάσεων της ΡΑΕ καθώς και της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.3.2010 Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και την αποδοχή της πρότασης του Διαχειριστή για την εφαρμογή της διαδικασίας διάθεσης και δέσμευσης δυναμικότητας του Κανονισμού Κατανομής Δυναμικότητας (ΕΕ) 459/2017 στο Σημείο Διασύνδεσης «Κήποι».
Επίσης, η Αρχή αποφάσισε τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση της ΡΑΕ εδώ