Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν – κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος – επανεξελέγη το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, με την κατωτέρω σύνθεση:

Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Αντιπρόεδρος: κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο κ. Βασίλης Σεραφειμάκης της AVINOIL AE

Καθήκοντα Ταμία ασκεί ο κ. Κώστας Πουρσανίδης της ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ

Μέλη οι Εταιρίες: BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ (κ. Σπύρος Μιχαλακάκης), LPC AE (κ. Δημήτρης Κονταξής)

Πηγή Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών