Ανοικτή επιστολή προς τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Frans Timmermans, σχετικά με το ανανεώσιμο υδρογόνο ως την καλύτερη, μελλοντικά βιώσιμη λύση υδρογόνου, απέστειλαν πριν από λίγο καιρό οι επικεφαλής οκτώ μεγάλων ενεργειακών επιχειρήσεων.
Η επιστολή εστάλη στο πλαίσιο του προγράμματος «Choose Renewable Hydrogen», περιλαμβάνει προς το παρόν 10 εταιρείες και ενώσεις: Την Akuo Energy, την BayWa r.e., την EDP, την Enel, την Iberdrola, τη MHI Vestas, τη SolarPower Europe, την Ørsted, τη Vestas και τη WindEurope.
Σημειώνεται ότι πριν από έναν μήνα, οκτώ κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, η SolarPower Europe και η WindEurope εγκαινίασαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία η οποία τονίζει τον σημαντικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη διασφάλιση μιας υγιούς οικονομικής ανάκαμψης, ευθυγραμμισμένης με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Οι υπογράφοντες κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τις σωστές επιλογές για την επικείμενη ευρωπαϊκή στρατηγική ενοποίησης των ενεργειακών συστημάτων και τη στρατηγική για το υδρογόνο, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την πλήρη απανθρακοποίηση της Ευρώπης.
Εν μέσω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και των οικονομικών συνεπειών της, η πρωτοβουλία καλεί την Ευρώπη να δώσει προτεραιότητα στις πιο αποτελεσματικές, βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές μεθόδους για την απαλλαγή της οικονομίας της από τις εκπομπές άνθρακα.
Ο άμεσος εξηλεκτρισμός θα αποτελέσει το βασικό μέσο για την απαλλαγή της θέρμανσης και των οδικών μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα. Ωστόσο, υπάρχουν άλλοι τομείς που είναι δύσκολο να μετριαστούν, όπως ορισμένοι τομείς της βαριάς βιομηχανίας, οι οδικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, οι αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές όπου ο άμεσος εξηλεκτρισμός δεν είναι εφικτός. Σε αυτούς τους τομείς, το ανανεώσιμο υδρογόνο θα διαδραματίσει βασικό ρόλο ως η πλέον οικονομικά αποδοτική και βιώσιμη λύση για την πλήρη απανθρακοποίηση.
Το υδρογόνο που παράγεται στην Ευρώπη μέσω ηλεκτρολυτών οι οποίοι τροφοδοτούνται από 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, προκαλεί μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ή άλλη ρύπανση, αυξάνει την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και, όταν παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι συνδεδεμένες σε ηλεκτρικά δίκτυα, συνιστά μια βελτιστοποιημένη μορφή εξηλεκτρισμού κάθε τομέα της οικονομίας (sector coupling).
Η Aurelie Beauvais, προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος της SolarPower Europe, δήλωσε: «Οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι έτοιμες να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Έχουν ανταγωνιστικότητα κόστους, μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και μπορούν να παρέχουν πλήρως βιώσιμες λύσεις υδρογόνου για να επιτευχθεί το τελευταίο στάδιο της απαλλαγής της Ευρώπης από τις εκπομπές άνθρακα. Η επικείμενη “Στρατηγική ενοποίησης των ενεργειακών συστημάτων” και η “Στρατηγική καθαρού υδρογόνου” θα είναι ζωτικής σημασίας για την κατοχύρωση των σωστών μεθόδων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές για την Ευρώπη: πρέπει να στηρίζονται στις τεράστιες δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που θα ενισχύσουν το energy couplin, θα δημιουργήσουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας και θα παρέχουν το βιώσιμο υδρογόνο που απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό και την απαλλαγή των ευρωπαϊκών βιομηχανιών από τις εκπομπές άνθρακα».
Ο Giles Dickson, Διευθύνων Σύμβουλος της WindEurope, δήλωσε: «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειάς μας σήμερα. Αλλά η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί μόνο το ένα τέταρτο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Το υπόλοιπο προέρχεται κυρίως από τα ορυκτά με σημαντικά χαμηλότερη απόδοση από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να εξηλεκτρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτήν την υπόλοιπη κατανάλωση ενέργειας. Η αιολική ενέργεια θα είναι το κλειδί γι’ αυτό: η Επιτροπή της ΕΕ και ο ΔΟΕ λένε ότι αυτή θα παράγει το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης μέχρι το 2050. Αλλά δεν μπορούμε να εξηλεκτρίσουμε τα πάντα. Ορισμένες βιομηχανικές διεργασίες και οι βαριές μεταφορές θα πρέπει να λειτουργούν με αέριο. Και το ανανεώσιμο υδρογόνο είναι το καλύτερο αέριο. Είναι πλήρως καθαρό. Θα είναι οικονομικά προσιτό, αφού οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι τόσο φθηνές σήμερα. Επίσης, θα είναι ενέργεια που κατασκευάζεται στην Ευρώπη και θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Υδρογόνο στο Πακέτο Ανάκαμψης; Ναι, αλλά κάντε το ανανεώσιμο υδρογόνο!»