Μείωση των επιπέδων σκόνης κατά 97% και των εκπομπών NOx (οξειδίων του αζώτου) κατά 71%, σε σχέση με το 2000, καταγραφόταν στο τέλος του 2019 στον περιστροφικό κλίβανο του εργοστασίου της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα τουλάχιστον με στοιχεία που δίδει η εταιρεία, με αφορμή τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τις αέριες εκπομπές.
Παράλληλα, από τον συνδυασμό της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, το εργοστάσιο της Ευκαρπίας εξοικονομεί ετησίως περί τους 165.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).
Τα αντίστοιχα μεγέθη για το σύνολο της χώρας είναι -95% (σκόνη) και -43% (NOx), ενώ από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων εξοικονομήθηκαν πανελλαδικά το 2019 περίπου 75.000 τόνοι CO₂.
Μέσα από αυτή την πλατφόρμα (διαθέσιμη στον ιστότοπο enviplatform.titan.gr, αλλά και μέσω του ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης για τα εναλλακτικά καύσιμα coprocessing.titan.gr), ο επισκέπτης μπορεί να ενημερώνεται για τις μετρήσεις αερίων εκπομπών του εργοστασίου, οι οποίες εμφανίζονται τόσο σε ημερήσια βάση όσο και σε διαχρονική πορεία, με ειδικά γραφήματα.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστορικά στοιχεία για τις εκπομπές αερίων διαχρονικά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δημοσιοποίηση της ειδικής ανοιχτής πλατφόρμας ήρθε σε υλοποίηση δέσμευσης του Τιτάνα προς την τοπική κοινωνία, όπως είχε ανακοινωθεί με επιστολή προς τους όμορους δήμους στις 9 Απριλίου. Στο ίδιο πλαίσιο λειτούργησε πρόσφατα και το ψηφιακό κέντρο πληροφόρησης σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα.
«Επόμενες σχετικές ενέργειες, για τις οποίες υπάρχει ήδη η σχετική δέσμευση, είναι η δωρεά σταθμών μέτρησης της ποιότητας ατμόσφαιρας, ώστε να συμπληρωθεί το υφιστάμενο δίκτυο σταθμών που διαθέτει η πόλη και η συνεισφορά σε προγράμματα που θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, την οργάνωση δράσεων και συστημάτων προώθησης της ανακύκλωσης», καταλήγει η ανακοίνωση.