Με σημερινό κοινό ανακοινωθέν τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυπριακές αρχές και ο Φορέας Υλοποίησης επανέλαβαν την υποστήριξή τους για την έγκαιρη υλοποίηση της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας EuroAsia Interconnector που συνδέει την Κύπρο, το Ισραήλ, την Κρήτη και την Αττική στην Ελλάδα στο πλαίσιο των έργων κοινού ενδιαφέροντος (PCI) που χαρακτηρίζονται ως διάδρομοι ηλεκτρικής ενέργειας προτεραιότητας (priority electricity corridors).
Αναλυτικά, η ανακοίνωση Κομισιόν-Κυπριακών Αρχών-EuroAsia Interconnector, αναφέρει τα εξής:
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Κυπριακές αρχές και ο επίσημος Φορέας Υλοποίησης επανέλαβαν την υποστήριξή τους για την έγκαιρη υλοποίηση της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας EuroAsia Interconnector που συνδέει την Κύπρο, το Ισραήλ, την Κρήτη και την Αττική στην Ελλάδα στο πλαίσιο των έργων κοινού ενδιαφέροντος (PCI) που χαρακτηρίζονται ως διάδρομοι ηλεκτρικής ενέργειας προτεραιότητας (priority electricity corridors).
Τα εμπλεκόμενα μέρη, που συνήλθαν στη Λευκωσία, εξέτασαν την πρόοδο που σημειώθηκε στην υλοποίηση του έργου στο σύνολό του, καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, εκφράζοντας την πρωταρχική σημασία της EuroAsia Interconnector όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης και της Κύπρου ως το τελευταίο ενεργειακά απομονωμένο κράτος μέλος της ΕΕ, και την επίτευξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε  με την παρουσία του Dr. K.D. Borchardt (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Ενέργειας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Δρ. Σ. Χειμώνα (Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου), Δρ. Α. Πουλλικκά (Πρόεδρος, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου), εκπροσώπων του Κυπριακού Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του κ. Ν. Κτωρίδη (Διευθύνων Σύμβουλος της EuroAsia Interconnector) και του Γ. Κίλλα (Διευθυντής Έργου, EuroAsia Interconnector). Όλες οι πλευρές δήλωσαν τη δέσμευση τους να διασφαλίσουν την υλοποίηση του έργου στο σύνολό του και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 347/2013 για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε).
Η συνάντηση αναγνώρισε την EuroAsia Interconnector ως επίσημο Φορέα Υλοποίησης του έργου, ο οποίος λειτουργεί διαχρονικά και σταθερά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Η πρόοδος που επιτεύχθηκε μέχρι στιγμής χαιρετίστηκε από όλες τις πλευρές. Ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση έργου, αδειοδοτήσεις, κλπ. και ειδικότερα στη διαδικασία προκήρυξης κατασκευαστικών έργων, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της έκδοσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (ITT), αφού έλαβε ήδη σχόλια από τους προκριθέντες προσφοροδότες.
Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και αποδοτική υλοποίηση του PCI 3.10 στο σύνολό του, και ειδικότερα του τμήματος Κρήτης-Αττικής (PCI 3.10.3) και της βέλτιστης διαλειτουργικότητας μεταξύ όλων των τμημάτων, είναι δια μέσο των προνοιών του Οδικού Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (16.10.2018) με την υποστήριξη και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην Κύπρο και την Ελλάδα.
Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ειλικρινή επιθυμία τους όπως η Ελληνική πλευρά να επανεκκινήσει τις συζητήσεις για την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του κανονισμού PCI ΔΕΔ-Ε και να ακολουθήσει τον Οδικό Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος έχει ήδη προκαταρκτικά συμφωνηθεί, προς αμοιβαίο όφελος όλων των ενδιαφερομένων, εταίρων και κοινοτήτων».
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αναφορικά με τη διασύνδεση Αττικής – Κρήτης, σύμφωνα με απόφαση της ελληνική κυβέρνησης που βασίζεται σε γνωμοδότηση της ΡΑΕ, αυτή θα πραγματοποιηθει απο την εταιρεία ειδικού σκοπού Αριάδνη Interconnection -την οποία έχει συστήσει ο ΑΔΜΗΕ- ως εθνικό έργο, προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης που έχει θέσει η ΕΕ.
Ο ΑΔΜΗΕ έχει απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στον φορέα υλοποίησης του EuroAsia Interconnector για συμμετοχή του στην «Αριάδνη», στην οποία, ωστόσο, δεν έχει μέχρι σήμερα λάβει θετική απάντηση.