Το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενο από υδροηλεκτρικά έργα στην Νορβηγία, ανήλθε σε 93.5% επί του συνόλου, κατά τον μήνα Μάϊο του 2019, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της χώρας, κατατάσσοντας την εν λόγω πηγής ενέργειας «κύριαρχη» στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα.
Ειδικότερα, η συνολική παραγωγή της χώρας έφτασε τις 9.81TWh ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα των υδροηλεκτρικών, ένα ποσοστό της τάξης του 3.7% προέρχεται από τα αιολικά ενώ 2.9% από θερμική ενέργεια.
Να σημειωθεί ότι η εξόρυξη αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.