Η χρηματοδότηση για την κατασκευή έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας ήταν το αντικείμενο της συνάντησης μεταξύ του δημάρχου Βέροιας, κ. Κ. Βοργιαζίδη και του προέδρου της ΔΕΥΑΒ, κ.  Γ. Ορφανίδη, με τον πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κ.  Κ. Βαρλαμίτη.

Τα έργα αφορούν στην κατασκευή πέντε μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ρεύματος της ΔΕΥΑΒ καθώς και φωτοβολταϊκού πάρκου στο χώρο του βιολογικού της καθαρισμού. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συμμετείχαν ακόμη ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Ηλ. Μοναχολιάς, ο διευθυντής Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, κ. Στ. Ροντήρης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), κ. Β. Τσολακίδης και ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΒ, κ. Θ. Αχτσής.
Στη συνάντηση συζητήθηκε η τεχνική υποστήριξη για την «ωρίμανση» των μελετών πέντε μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ρεύματος της ΔΕΥΑΒ και η χρηματοδότηση τόσο των πέντε υδροηλεκτρικών έργων, όσο και του φωτοβολταϊκού πάρκου που προγραμματίζει η ΔΕΥΑΒ να κατασκευάσει στο χώρο του βιολογικού της καθαρισμού. Κατά τη συζήτηση υπήρξε η πρόταση από την «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», για την από κοινού κατασκευή και εκμετάλλευση των έργων παραγωγής ενέργειας, μέσω της σύστασης κοινής εταιρείας (η οποία θα πρέπει να συσταθεί για το σκοπό αυτό) με τη ΔΕΥΑΒ. Η πρόταση αυτή πρόκειται να αξιολογηθεί κατάλληλα από τη ΔΕΥΑΒ μετά και την παροχή περισσότερων σχετικών πληροφοριών.
Στη συνέχεια υπήρξε ενημέρωση για την πορεία δημοσίευσης στο ΦΕΚ, της Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία θεσμοθετείται το «Virtual Net Metering» (εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας), προκειμένου ο δήμος Βέροιας να μπει σε διαδικασία μελέτης και κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων σε αγροτεμάχιο το οποίο έχει ήδη δεσμεύσει για το σκοπό αυτό.

Πηγή: www.localit.gr