Τα 3 σενάρια για την ηλεκτρική ενέργεια έως το 2027Δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια θα χρειαστεί η χώρα μας για να ξαναφτάσει τα ιστορικά υψηλά επίπεδα ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια που είχαν σημειωθεί το 2008, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ.

Με βάση το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2018 – 2027 που υπέβαλε ο ΑΔΜΗΕ προς έγκριση στη ΡΑΕ, υιοθετούνται τρία διαφορετικά σενάρια για την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σενάριο αναφοράς, η ζήτηση αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τα ιστορικά υψηλά του 2008 από το 2022 και έπειτα, γεγονός ενδεικτικό της κάμψης που προκάλεσε η οικονομική κρίση.
Στο νέο δεκαετές, η επικαιροποιημένη πρόβλεψη εξέλιξης της ζήτησης είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη προηγούμενη για τα έτη 2014 έως 2023. Στο σενάριο αναφοράς προβλέπεται μια εξέλιξη της συνολικής καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (αν δεν ληφθεί υπόψη η επιπλέον ζήτηση των νησιών που πρόκειται να διασυνδεθούν) από το 2018 και μετά με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 0.91%, έναντι 2,17% στη δεκαετία 2000 – 2010.
Όπως είναι φυσικό, ο ΑΔΜΗΕ λαμβάνει υπόψη μια ευρεία σειρά από παράγοντες για τον υπολογισμό της μελλοντικής ζήτησης, οι οποίοι δεν αφορούν μονάχα το αμιγώς ενεργειακό σκέλος. Στα πλαίσια αυτά, κάνει μια εκτίμηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ και εκτιμά ότι θα αναπτυχθεί κατά 2,2 – 3,1% το 2018, 1,8 – 2,8% το 2019, 1,4 – 2,4% το 2020 και 0,8 – 1,8% το 2021, ενώ στη συνέχεια μόλις κατά 0,3 – 1,3% ετησίως ως το 2027.
Επίσης, σημασία έχουν οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες (κλιματισμός, χρήση ηλεκτρισμού στις μεταφορές, χρήση υπολογιστών, χρήση λαμπτήρων LED κλπ) λόγω βελτίωσης βιοτικού επιπέδου, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (π.χ. οικονομικοί μετανάστες).
Αντίστοιχα, λαμβάνεται υπόψη η γενικότερη κατάσταση του ενεργειακού τομέα και της αγοράς ηλεκτρισμού (επίπεδο τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ανταγωνισμός με Φυσικό Αέριο κλπ), ορισμένες ειδικές συνθήκες (π.χ. υλοποίηση έργων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης), αλλά και διάφορα μέτρα εξειδίκευσης πολιτικών, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, αντιστάθμιση αέργου ισχύος, περιβαλλοντικοί περιορισμοί κλπ.
Με αφορμή τα παραπάνω, ο ΑΔΜΗΕ διατυπώνει τρία διαφορετικά σενάρια, ένα αναφοράς, ένα υψηλής και ένα χαμηλής ζήτησης. Ως σημείο αναφοράς και των τριών σεναρίων, λαμβάνεται η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2015, λαμβάνοντας υπόψη και τη διεσπαρμένη παραγωγή.
Ο ΑΔΜΗΕ, πάντως, διευκρινίζει ότι «στην παρούσα χρονική περίοδο, εν μέσω της ύφεσης της οικονομικής δραστηριότητας, η χρησιμοποίηση των τάσεων των τελευταίων ετών είναι ιδιαίτερα επισφαλής για τη διαμόρφωση σεναρίων για το μέλλον. Επιπλέον, το μέγεθος της οικονομικής ύφεσης, αλλά και η διάρκειά της, καθώς και η επίπτωσή της στην εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορούν να προβλεφθούν από τον ΑΔΜΗΕ. Για το σκοπό της πρόβλεψης έχει θεωρηθεί ότι ο βαθμός ελαστικότητας της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ως προς το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ θα παραμείνει μικρός».

Τι προβλέπουν τα τρία σενάρια

Στο σενάριο χαμηλής ζήτησης, γίνεται λόγος για μια εξέλιξη της ζήτησης στις 52.440 γιγαβατώρες φέτος, στις 56.310 το 2020, στις 57.080 το 2024 και στις 59.460 το 2027.
Αντίστοιχα, στο σενάριο υψηλής ζήτησης οι αριθμοί προσδιορίζονται σε 52.770, 57.920, 60.530 και 64.430 γιγαβατώρες αντίστοιχα για τα έτη 2017, 2020, 2024 και 2027.
Τέλος, στο βασικό σενάριο αναφοράς αναμένεται ζήτηση 52.600 γιγαβατωρών φέτος, 57.110 το 2020, 58.780 το 2024 και 61.840 το 2027.

Πηγή: www.reporter.gr