Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη, εντός του οποίου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW, σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ανά Περιφερειακή Ενότητα και οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.
Πίνακας 1: Μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤1MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα.


Δείτε την επίσημη απόφαση εδώ