Στις αρχές του Οκτωβρίου, εκτός απρόοπτου αναμένεται να τελειώσει η διαγωνιστική διαδικασία πώλησης των Ελληνικών Πετρελαίων, με τους υποψήφιους επενδυτές να υποβάλλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές.
Την εκτίμηση αυτή κάνουν παράγοντες της αγοράς, κι ενώ και το ΤΑΙΠΕΔ που εκτελεί τον διαγωνισμό προχωρά όλα τα αναγκαία βήματα.
Έτσι χθες δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρόσληψη ανεξάρτητου εκτιμητή.
Με τον τρόπο αυτό το Ταμείο όταν θα έλθει η ώρα της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των διεκδικητών του 50,1% των ΕΛ.ΠΕ θα έχει την ασφαλή βάση για την αξιολόγηση των τιμημάτων.
Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, το Ταμείο αναζητά μία ηγετική επενδυτική τράπεζα ή και έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο που θα διενεργήσει μελέτη ανεξάρτητης εκτίμησης των ΕΛ.ΠΕ. Ο ανεξάρτητος εκτιμητής υποχρεούται να παρέχει όλες τις απαραίτητες αναλύσεις και την τεκμηρίωση των εκθέσεων αξιολόγησης στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και στο συμβούλιο εμπειρογνωμόνων του Ταμείου.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14η Αυγούστου.
Σε ό,τι αφορά το μέτωπο των δύο διεκδικητών της Vitol και της Glencore, εκπρόσωποι τους φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχουν επισκεφθεί το data room των ΕΛ.ΠΕ όπου και συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα και αναγκαία στοιχεία προκειμένου να καταλήξουν στις οικονομικές τους προσφορές.
Πηγές, επίσης, αναφέρουν σε σχέση με τα σενάρια εμφάνισης νέου επενδυτή που θα συστήσει κοινοπραξία με κάποιον από τους δύο για την ώρα να μην επιβεβαιώνονται. Και συνεπώς οι Vitol και Glencore, εφόσον αξιολογήσουν τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα των Ελληνικών Πετρελαίων, να υποβάλλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές περί τις αρχές Οκτωβρίου. Η σχετική ημερομηνία θα οριστικοποιηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ.

Γράφει ο Χρήστος Κολώνας – Πηγή: euro2day.gr