Η Τέρνα Ενεργειακή υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηση για άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 300 μεγαβάτ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αρχής. Η άδεια έχει εικοσαετή διάρκεια με δυνατότητα παράτασης, όπως σημειώνεται.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 29.06.2021).