Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, από την κοινοπραξία του TAP, η πρόταση των έργων επαύξησης δυναμικότητας για τον αγωγό φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2017/459, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου, ο ΔΕΣΦΑ, η Snam Rete Gas (SRG) και ο ΤΑΡ συνέταξαν Σχέδιο Πρότασης Έργου επαυξημένης δυναμικότητας μεταξύ των γειτνιαζόντων συστημάτων, εισόδου – εξόδου, μεταφοράς φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ / ΤΑΡ και SRG / ΤΑΡ.
Το σχέδιο Πρότασης Έργου επαυξημένης δυναμικότητας είναι διαθέσιμο στην ελληνική εδώ και στην αγγλική εδώ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχόλια επί του σχεδίου Πρότασης Έργου επαυξημένης δυναμικότητας στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και [email protected] έως την 21η Φεβρουαρίου 2020. Τα σχόλια των συμμετεχόντων ενδέχεται να κοινοποιηθούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.