Σύστημα υπόγειων κάδων τοποθετείται στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Νάουσας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο, ανέρχεται σε 181.000 ευρώ.

Όπως σημειώνει ο δήμος, η τοποθέτηση των υπόγειων κάδων στα πρώτα πέντε σημεία έχει πιλοτικό χαρακτήρα αφού σε βάθος χρόνου προβλέπεται υπογειοποίηση των πράσινων και μπλε κάδων σε όλο το ιστορικό κέντρο της Νάουσας.
Οι υπόγειοι κάδοι είναι συνολικής χωρητικότητας 5.600 lt (2800 Lt οικιακών αποβλήτων και 2.800 Lt ανακυκλώσιμων υλικών) και θα λειτουργήσουν πολύ σύντομα στα εξής σημεία: Πλατεία Καρατάσου, Πλατεία Αγίου Μηνά, Πλατεία Διοικητηρίου, Βενιζέλου (στην αρχή), Βενιζέλου (στο τέλος).
Επίκειται επίσης τοποθέτηση έκτης συστάδα βυθιζόμενων κάδων στον χώρο μπροστά από την κεντρική πύλη του πάρκου, επί της Μ. Αλεξάνδρου.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος αφορούν σε:

1) Υψηλή αισθητική, χαμηλή στάθμη θορύβου, αποτελεσματική αντιμετώπιση οσμών.
2) Αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας.
3) Συμβατότητα με υφιστάμενα απορριμματοφόρα.
4) Σχεδόν μηδαμινές απαιτήσεις συντήρησης.
5) Μηδαμινό ποσοστό πιθανότητας βλαβών.
6) Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις και προσκρούσεις.
7) Δεν απαιτούνται αναλώσιμα υλικά ή ανταλλακτικά.

Πηγή: www.localit.gr