Σύμφωνα με ανάλυση του ενεργειακού ινστιτούτου της Οξφόρδης, το κόστος κατασκευής σταθμών υγροποίησης φυσικού αερίου διεθνώς κατά την τελευταία πενταετία, συρρικνώθηκε κατά 30-50%.
Πιο αναλυτικά, το κόστος έχει μειωθεί από τα επίπεδα των 2.000 δολαρίων/tpa σε 600-1.400 δολάρια/tpa, γεγονός που ενισχύει τη βιωσιμότητα και κερδοφορία των παραγωγών LNG. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τόσο τις υποδομές μεταφοράς του αερίου στο σταθμό, όσο και το κόστος του ίδιου του σταθμού.
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα κόστη ανά σταθμό για δεκάδες σταθμούς που υλοποιήθηκαν ανά την υφήλιο.