Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, συνεχίστηκε η αύξηση της μέσης Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).  
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 19 Νοεμβρίου και 25 Νοεμβρίου ανήλθε στα €72,61/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 3,80% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €83,92/MWh και στα €65,38/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε το προηγούμενο επταήμερο, επετεύχθη την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, φτάνοντας τα €74,73/MWh.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η άνοδος της μέσης ΟΤΣ την προηγούμενη εβδομάδα οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση (+22 GWh ή +2.3%), στις μειωμένες καθαρές εισαγωγές (-35 GWh ή -43%) και στην πτώση της ηλεκτροπαραγωγής των σταθμών ΑΠΕ (-42 GWh ή -20%).