Την ολοκλήρωση των εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μεταλλικών του ΕΜΠ ανακοίνωσε η εταιρεία C Solar Steel.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει τα εξής:
«Στη C Solar Steel, γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η ποιότητα των υλικών για την απόδοση και τη μηχανική στιβαρότητα των φωτοβολταϊκών. Έτσι, επενδύουμε διαρκώς στην πιστοποίηση των:
  1. χρησιμοποιούμενων υλικών,
  2. εξαρτημάτων συγκράτησης και συναρμολόγησης της βάσης,
  3. δομικών στοιχείων της βάσης
Αναφορικά με την τελευταία πιστοποίηση, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση των εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μεταλλικών του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Σε συνεργασία με το τμήμα R&D της C Solar Steel, το Εργαστήριο μελέτησε πειραματικά την επίπτωση των οπών στα αδρανειακά χαρακτηριστικά των τεγίδων. Η ολοκλήρωση των δοκιμών, καθιστά τη C Solar Steel από τις λίγες εταιρείες του χώρου που είναι σε θέση να εγγυηθούν για τη στιβαρότητα της κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη τις απομειώσεις που επιφέρει η διάνοιξη οπών για τη συναρμολόγηση της βάσης.
Στη C Solar Steel επενδύουμε διαρκώς στην έρευνα και στην ανάπτυξη προκειμένου να ενδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος μας και να επιτυγχάνουμε συνεχώς μια εξαιρετική αναλογία τιμής και ποιότητας προϊόντος».