Η ελληνική εταιρεία ΑΠΕ Econous Green Energy σε συνεργασία με τη φινλανδική επενδυτική εταιρεία ενέργειας Korkia ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν από κοινού μεγάλη φωτοβολταϊκή μονάδα 600 MW στη Ρουμανία.
Το έργο αναμένεται να είναι έτοιμο για κατασκευή το 2025 με δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας 780 GWh. «Το έργο μόλις λειτουργήσει, θα παράγει αρκετή ανανεώσιμη ενέργεια για περίπου 200.000 νοικοκυριά και  θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 300 τόνους ετησίως, που αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές περίπου 120.000 αυτοκινήτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Και οι δύο εταιρείες δεν αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ηλιακή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας και της επένδυσης.
«Ο τομέας ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ρουμανίας προσελκύει τώρα έναν αυξανόμενο αριθμό διεθνών επενδυτών. Η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλή θέση για να αυξήσει τις δυνατότητές της και η κυβέρνηση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης. Η Ρουμανία βρίσκεται σε καλό δρόμο να γίνει κόμβος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε ο Peter Goitanich, Διευθυντής Επενδύσεων στην Korkia.
Επί του παρόντος, περίπου το 40% της ενέργειας της Ρουμανίας προέρχεται από πηγές με βάση τον άνθρακα, αλλά αυτές αντικαθίστανται όλο και περισσότερο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει επίσης σημαντική ικανότητα υδροηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, η οποία λειτουργεί ως καλό βασικό φορτίο για να συμπληρώσει την πιο μεταβλητή παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας.
«Η συνεργασία μας με την Korkia σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην εξέλιξή μας ως βασικό παράγοντα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ρουμανίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με μια φημισμένη εταιρεία όπως η Korkia για την ανάπτυξη μεγάλων ηλιακών έργων στη Ρουμανία. Αυτή η συνεργασία όχι μόνο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, αλλά καταδεικνύει επίσης την ικανότητά μας να καινοτομούμε και να ενεργούμε με τρόπο που αποφέρει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και τις κοινότητές μας. Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε μια πρωτοβουλία που θα φέρει οφέλη στη Ρουμανία και σε όλη την Ευρώπη», λέει ο κ. Χρήστος Λιάλιος, Διευθύνων Σύμβουλος της Econous Green Energy.
Η ECONOUS, με υποκαταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βουκουρέστι, είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ιδιωτικών κεφαλαίων και εξαγορών με πρωταρχικό στόχο τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα, στην αδειοδότηση, ανάπτυξη και κατασκευή έργων.
H Korkia ιδρύθηκε το 2006, και έχει δραστηριότητα στη  Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Χιλή, την Ισπανία και το Åland. Αναπτύσσει 120 έργα ισχύος 17 GW σε 8 χώρες. Το 2023 είχε έσοδα 13,3 εκ. ευρώ, EBITDA 4,7 εκ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,7 εκ. ευρώ.