Με σταθερά βήματα προχωρά τα πλάνα της για την ασφάλεια στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα η ΕΔΕΥ συνεργαζόμενη με ευρωπαϊκούς φορείς προκειμένου να αναζητήσει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην Αθήνα η πρώτη συνάντηση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) και εκπροσώπων του JRC (Joint Research Center), φορέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας για την εκπόνηση των εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης του Ν.4409/2016 αναφορικά με την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Οι δυο ομάδες συζήτησαν επιμέρους τεχνικά ζητήματα, πολλά από τα οποία αφορούσαν και αντίστοιχα έργα ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.