Αυξανόμενη είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών από τις νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΟΒΕ για την επιχειρηματικότητα, σχεδόν δύο στους πέντε νέους επιχειρηματίες (19,5%) στη χώρα μας δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν εντελώς νέες τεχνολογίες κατά την παραγωγική διαδικασία ή κατά την παροχή υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την επεξεργασία στοιχείων που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), η επίδοση αυτή είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, αφού κατατάσσει τη χώρα μας στη δεύτερη καλύτερη θέση μετά από εκείνη της Γερμανίας. Ο μεγαλύτερος όγκος νέων επιχειρηματιών αν και μειούμενος ισχυρίζεται ότι αξιοποιεί υφιστάμενες τεχνολογίες.
Συγκεκριμένα το 56% των νέων επιχειρηματιών στη χώρα μας δηλώνει ότι αξιοποιεί τις ήδη γνωστές τεχνολογίες ή/και διεργασίες για την παραγωγή προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών τους. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από εκείνο που είχε παρουσιαστεί το 2015 (60,1%), αλλά θεωρείται ότι παραμένει υψηλό.
Η υψηλή χρήση γνωστών/υφιστάμενων τεχνολογιών, σύμφωνα με τους ερευνητές, συνδέεται με παράγοντες που έχουν να κάνουν με την κρίση, καθώς – κατά κανόνα – οι εντελώς νέες τεχνολογίες είναι περισσότερο ακριβές από τις διαδεδομένες. Τέλος, η ίδια έρευνα έδειξε ότι τρεις στους πέντε επιχειρηματίες στην Ελλάδα δηλώνουν ότι κανένας (δυνητικός) πελάτης δεν θα θεωρήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες τους νέα και πρωτοποριακά, ενώ ποσοστό 15,6% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι όλοι θα θεωρήσουν τα προϊόντα τους καινοτομικά.
Το εύρημα αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα εγχειρήματα αφορούν κυρίως τους τομείς υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, όπου η καινοτομία προϊόντος ή διεργασιών είναι εκ φύσεως αρκετά πιο περιορισμένη.

Πηγή: www.kathimerini.gr