Στο ΥΠΕΝ η άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του νέου ΑΔΜΗΕΤο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα έχει τον έλεγχο του νέου ΑΔΜΗΕ για λογαριασμό του δημοσίου σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσαν χθες στη Βουλή οι υπουργοί Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.

Με τροποποιήσεις που γίνονται επιδιώκεται αφενός η ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του Διαχειριστή, ώστε μέσα από το πολύπλοκο σχήμα που επιλέχθηκε, να μην ασκεί ο ίδιος φορέας του δημοσίου τον έλεγχο του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ (εταιρία παραγωγής και προμήθειας ρεύματος) με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράλληλα, με άλλες διατάξεις της τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα στη Δημόσια Εταιρία Συμμετοχών του ΑΔΜΗΕ να αναζητήσει χρηματοδότηση προκειμένου να αποκτήσει το 25% του νέου Διαχεριστή.
Ας πάρουμε, όμως τα πράγματα με τη σειρά και να περιγράψουμε με απλά λόγια το περιεχόμενο της τροπολογίας, η οποία ψηφίζεται σήμερα μαζί με τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου για τα δάση.
Ειδικότερα, ως γνωστόν στον νέο ΑΔΜΗΕ που θα προκύψει μέτοχοι θα είναι με 51% η Εταιρία Συμμετοχών, εταιρία που σύστησε η ΔΕΗ, και σε αυτήν μέτοχοι είναι οι ίδιοι που είναι και στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Δηλαδή το 51% έχουν το Ελληνικό Δημόσιο (34%) και το ΤΑΙΠΕΔ (17%) και το 49%, οι σημερινοί μειοψηφούντες μέτοχοι της ΔΕH.
Έτερος μέτοχος θα είναι επίσης η Δ.Ε.Σ. ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 25% του ΑΔΜΗΕ, μία εταιρία ειδικού σκοπού του Δημοσίου με μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ. Το 24% του ΑΔΜΗΕ θα έχουν, εκτός απροόπτου, οι Κινέζοι της State Grid.
Πως προκύπτει λοιπόν η νέα μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ. Με την τροπολογία, αποσαφηνίζεται ότι η ΔEΗ πουλά με μία ή περισσότερες συναλλαγές τουλάχιστον το 25% του ΑΔΜΗΕ στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (μοναδικός μέτοχος το δημόσιο). Η τελευταία αποκτά τις μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου (34%) και του ΤΑΙΠΕΔ (17%) στην Εταιρία Συμμετοχών.
Αφού αποτιμηθεί το 25% του ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό της αποτίμησης και θα καλυφθεί είτε με καταβολή μετρητών είτε με εισφορά σε είδος, είτε και με συνδυασμό των δύο. Η εισφορά σε είδος μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εκχώρηση απαιτήσεων του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν γεννημένες ή μελλοντικές φορολογικές απαιτήσεις έναντι της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ.
Στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ το δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κι έτσι συνάγεται ότι το ΥΠΕΝ έχει ουσιαστικά τον έλεγχο και την εποπτεία του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ. Η τελευταία μάλιστα ορίζεται ως νόμιμος εκδοχέας των φορολογικών απαιτήσεων του δημοσίου έναντι της ΔΕH και του ΑΔΜΗΕ. Τις απαιτήσεις αυτές (φόρος υπεραξίας και ποσά από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών του ΑΔΜΗΕ) μπορεί η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ να τις ενεχυριάζει στο ενδεχόμενο που πάρει χρηματοδότηση για την απόκτηση του 25% του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Το ελληνικό δημόσιο μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί την ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και αν συμβεί αυτό θα πρέπει η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ να επιστρέψει το προϊόν της είσπραξης των φορολογικών απαιτήσεων στο ελληνικό δημόσιο.
Την ίδια στιγμή, με άλλη διάταξη της τροπολογίας, περιγράφεται η είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Εταιρίας Συμμετοχών. Ως αρχική τιμή για την εισαγωγή της μετοχής της, ορίζεται η τιμή ανά μετοχή που προκύπτει από τον προσδιορισμό του ποσού μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔEΗ.

Γράφει ο Χρήστος Κολώνας – Πηγή: www.euro2day.gr