Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες η προκήρυξη του διαγωνισμού για το «mega» φωτοβολταικό των 200 μεγαβάτ στην Κοζάνη.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο επίσημο κείμενο της προκήρυξης, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, τα έργα πολιτικού μηχανικού, την προμήθεια, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του φωτοβολταϊκού, στη θέση Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, στην Π.Ε. Κοζάνης. Επίσης, θα πραγματοποιήσει τη σύνδεση της μονάδας σε 2 υποσταθμούς 150kV υπαίθριου τύπου.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, το έργο είναι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 110.150.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει στις 28 Μαΐου.