Με ανακοίνωσή του, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει πως πλέον είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποδοχή αιτημάτων που αφορούν την εγκατάσταση Η/Ζ για εφεδρική τροφοδότηση, καθώς επίσης θα εξετάζει την τήρηση των προϋποθέσεων εξαίρεσης και θα τηρεί το Ειδικό Μητρώο Εξαιρέσεων. 
Ακόμη, σημειώνεται πως με νεότερη απόφαση του αρμόδιου Διαχειριστή θα καθορισθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων
Αναλυτικότερα, ακολουθεί ολόκληρη η σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ: 
Ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:
«Με την παράγραφο 7 του άρθρου 69 του ν. 4602/19, η αρμοδιότητα για την χορήγηση βεβαίωσης εξαίρεσης από άδεια παραγωγής στην περίπτωση εγκατάστασης Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους ως εφεδρική τροφοδότηση παροχής κατανάλωσης, από τη ΡΑΕ μεταβιβάζεται στο ΔΕΔΔΗΕ.
Επομένως από τούδε και στο εξής ο ΔΕΔΔΗΕ θα είναι ο φορέας ο οποίος θα υποδέχεται τα αιτήματα για την εγκατάσταση Η/Ζ για εφεδρική τροφοδότηση, θα εξετάζει την τήρηση των προϋποθέσεων εξαίρεσης και θα τηρεί το Ειδικό Μητρώο Εξαιρέσεων.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων θα καθορισθεί με Απόφαση του αρμοδίου Διαχειριστή, θα εγκριθεί από τη ΡΑΕ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. Για την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρίας νέα ανακοίνωση».