"

Στον έλεγχο των Ελληνικών Πετρελαίων και της Edison πέρασε εξ’ ολοκλήρου και ισότιμα (50-50), η εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Elpedison, ύστερα από την εξαγορά των μεριδίων που κατείχαν στην τελευταία η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρείας, συνεπής στη στρατηγική της για επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου και αξιοποίηση μη βασικών συμμετοχών και παγίων, ενημερώνει ότι την 19.06.2019 υπεγράφη Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών (Share Purchase Agreement) μεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας Ελληνική Ενέργεια & Ανάπτυξη (HE&D) Α.Ε., της  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και της  Elpedison BV, για τη μεταβίβαση στην τελευταία των μετοχών της Elpedison Α.Ε. που κατέχουν οι δύο προηγούμενες εταιρείες.
Συγκεκριμένα, το Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών προβλέπει την πώληση 2.265.141 μετοχών της Elpedison A.E. (22,73% του Μετοχικού Κεφαλαίου) από την Ελληνική Ενέργεια & Ανάπτυξη Α.Ε. στην Elpedison BV έναντι ποσού 8.775.336 ευρώ.
Η πώληση/μεταβίβαση των μετοχών θα υλοποιηθεί (Closing), αμέσως μετά την ικανοποίηση των προϋποθέσεων (Conditions Precedent) που προβλέπονται στο προαναφερόμενο Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών, οι οποίες αφορούν σε συναινέσεις τρίτων μερών.
Αναφερόμενος στην ανωτέρω Συμφωνία, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, δήλωσε:
«Σταθερά και μεθοδικά προχωρούμε στην υλοποίηση της στρατηγικής που παρουσιάσαμε περίπου πριν ένα χρόνο στους μετόχους μας στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αξιοποιώντας με αποδοτικό τρόπο μη βασικές συμμετοχές και πάγια, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επικέντρωση στις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου και για ενίσχυση της παρουσίας μας σε κλάδους, στους οποίους η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ηγετική θέση. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε τη συγκέντρωση των διαθέσιμων πόρων και της αδιάσπαστης προσοχής μας σε δραστηριότητες που συμβάλλουν τα μέγιστα στην παραγωγή αξίας για τους μετόχους του Ομίλου».   
Η ELPEDISON, με δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου στη Θίσβη Βοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη, εγκατεστημένης ισχύος 820 MW και με περίπου 150.000 πελάτες, είναι η πρώτη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία στην Ελλάδα και ο εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς της αγοράς.
Χάρις στις εδραιωμένες ικανότητες και την εμπειρία της EDISON και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η ELPEDISON φιλοδοξεί να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και της προμήθειας  ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και βέλτιστων ενεργειακών λύσεων.