Σε αντίστοιχα επίπεδα με την Πέμπτη είναι για την Παρασκευή η τιμή ηλεκτρισμού, καθώς βρίσκεται στα 351 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα σε σχέση με την Ιταλία (370) και τη Βουλγαρία (358). Η ανώτατη τιμή είναι 401 ευρώ και η ελάχιστη 269 ευρώ με τη ζήτηση στις 205 γιγαβατώρες. Στο μείγμα παραγωγής, 42,7% έχει το αέριο, 29% οι ΑΠΕ, 15,8% ο λιγνίτης, 6% τα υδροηλεκτρικά και 3,1% οι εισαγωγές.