Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, βοηθώντας τη χώρα να ξεπεράσει την κρίση που την ταλανίζει τα τελευταία χρόνια, μπορεί να διαδραματίσει η εξορυκτική βιομηχανία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εξορυκτικός κλάδος συνεισφέρει το 3% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ έχει περισσότερο χρυσό στο υπέδαφός της, από ότι στο θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδας.
Εάν η εξορυκτική βιομηχανία αντιμετωπιστεί με την πρέπουσα σοβαρότητα μπορεί να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας τονίστηκε στη διάρκεια του breakfast στο συνέδριο «8th international Forum Mineral Resources in Greece».
Βασικά συμπεράσματα ήταν ότι είναι απαραίτητο από την πολιτεία η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας όπως η δημιουργία Συμβουλίου Μεταλλείων και η διαμόρφωση χωροταξικού περιβάλλοντος.
  1. Η διασφάλιση του ρόλου της μεταλλευτικής βιομηχανίας στο ολιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης.
  2. Η εκπαίδευση – ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, πιο διαφανείς περιβαλλοντικές διαδικασίες.
  3. Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών που βοηθά στην μείωση του λειτουργικού κόστους και τη δημιουργία πιο εμπορικών προϊόντων.
  4. Η υψηλότερη αξία παραγωγής του τελικού προϊόντος μέσω της μεταποίησης.
  5. Η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην πολιτεία ότι μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον και τους ίδιους.
  6. Πρωτοβουλίες για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εταιριών.
  7. Είναι απαραίτητο για τις εταιρίες να εντάξουν στη στρατηγική τους ανάπτυξη τις περιβαλλοντικές αλλαγές και την κλιματική αλλαγή που αλλάζει τον τρόπο παραγωγής.
Από την πλευρά των συμμετεχόντων ο κ. Α. Κεφάλας πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων τόνισε ότι ο κλάδος παρά τη κρίση που ταλάνισε τη χώρα άντεξε και μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης καθώς η Ελλάδα έχει ορυκτό πλούτο παγκόσμιας εμβέλειας.
Η κ. Κ. Αδάμ καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Αθηνών ανέφερε πως για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να περνάει μέσω της εκπαίδευσης έτσι ώστε οι νέοι επιστήμονες να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών στην κατασκευή των νέων εξορυκτικών μονάδων.
Ο κ. Κ. Ασημακόπουλος διευθυντής πρώτων υλών στην εταιρία Ηρακλής τόνισε πως η εξορυκτική βιομηχανία βρίσκεται σε καλές βάσεις ιδιαίτερα για τις εταιρίες που μπορούν να προχωρήσουν σε εξαγωγές. Επεσήμανε πως είναι απαραίτητος ο κοινός διάλογος πολιτείας – κοινωνίας – βιομηχανίας.
Ο κ. Χ. Μπαλάσκας αντιπρόεδρος της Eldorado Gold ανέφερε πως ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδα είναι τεράστιος και η συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αυξηθεί στο 7% -8% του ΑΕΠ.
Βασικό πρόβλημα για την δυσλειτουργία του κλάδου είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Παράλληλα τόνισε πως είναι αναγκαίος ο συνεχής διάλογος με την τοπική κοινωνία έτσι ώστε να υπάρχει κατανόηση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν αλλά και συνεχής ενημέρωση έτσι ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.
Η κ. Ρ. Μπατμάνογλου Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος τόνισε πως είναι απαραίτητη η βιώσιμη ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας και πως η πρώτη άδεια που χρειάζεται μια εξορυκτική εταιρία είναι η κοινωνική άδεια. Βασικός παράγοντας είναι η εθνική στρατηγική αξιοποίησης των πρώτων υλών, η τήρηση της νομοθεσίας, ο σεβασμός στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες.
Ο κ. Β. Krovig, senior Vice President της LKAB τόνισε πως οι βιομηχανίες που δεν ενδιαφέρονται για την αειφόρο ανάπτυξη θα βρεθούν εκτός αγοράς.
Ο κ. Α.Lips, Vice President, Government Relations Eldorado Gold Group of Companies ανέφερε πως υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκία από τον εξορυκτικό κλάδο της Ελλάδας και πως είναι κρίμα ένας πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων να φρενάρει τις επενδύσεις.
Ο κ. Μ. Parivodic διευθυντής της δικηγορικής εταιρίας Parivodic Lawyers τόνισε πως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας είναι το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Ο κ. Ι. Πασπαλιάρης καθηγητής στο Πολυτεχνείο ανέφερε πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι απαραίτητο να αναλυθούν για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την εξορυκτική βιομηχανία καθώς τα δεδομένα αλλάζουν (δασμοί σε αλουμίνιο -χάλυβα από ΗΠΑ).
Τέλος ο κ. Ν. Βέττας πρόεδρος του ΙΟΒΕ ανέφερε πως η χώρα χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα βασίζεται στις εξαγωγές και τις επενδύσεις και πως ο εξορυκτικός κλάδος μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.