Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική άνοδο σημείωσε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), την περασμένη βδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2 Δεκεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου ανήλθε στα €63,46/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 18,74% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €85,40/MWh και στα €33,42/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, φτάνοντας τα €70,05/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρισμού επέστρεψε, μετά από 10 εβδομάδες χαμηλών φορτίων, στα επίπεδα της 1 TWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, σηματοδοτώντας τον ερχομό του χειμώνα.