Σε χαμηλά επίπεδα τριετίας, υποχώρησε η πυρηνική παραγωγή στη Γαλλία, το 2019, φτάνοντας τις 379,5 τεραβατώρες. Σύμφωνα με το Montel, η παραγωγή των πυρηνικών υποχώρησε κατά 15,2% το Δεκέμβριο, ενώ η EDF δεν πέτυχε τον ετήσιο στόχο της. Ο στόχος του 2020 πρόκειται να ανακοινωθεί στις αρχές Φεβρουαρίου.