Η εγκατεστημένη ισχύς των θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην Ευρώπη το 2016 σημείωσε αύξηση κατά 1.558 MW σε 12.631 MW, ενώ ανακοινώθηκαν σχέδια για νέες επενδύσεις, ύψους 18,2 δισ. ευρώ, τα επόμενα έτη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, τα νέα πάρκα που θα κατασκευαστούν τα αμέσως επόμενα χρόνια αντιπροσωπεύουν μία προσθήκη της τάξεως των 4,9 GW νέας ισχύος σε πέντε χώρες, τα μισά εκ των οποίων θα εγκατασταθούν στη Βρετανία.

Τα νέα θαλάσσια αιολικά πάρκα ισχύος 1.5 GW του περασμένου έτους εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία (813MW), στην Ολλανδία (691 MW) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (56 MW), συνολικά σε 7 θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Συνολικά εγκαταστάθηκαν 338 ανεμογεννήτριες με μέσο μέγεθος 4,8 MW, έναντι μέσου μεγέθους 4,2 MW το 2015. Το 2016 εγκαταστάθηκαν και οι πρώτες ανεμογεννήτριες ισχύος 8 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο ΔΝΣ της WindEurope Charles Dickson δήλωσε:
«Τα τελευταία 2 χρόνια εγκαταστήσαμε στην Ευρώπη κατά μέσο όρο μια ανεμογεννήτρια την ημέρα. Με ένα μεγάλο αριθμό έργων υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό, περιμένουμε σημαντική αύξηση των μεγεθών μέσα στα επόμενα 4 χρόνια. Αναμένουμε πάνω από 3GW νέων θαλάσσιων αιολικών εγκαταστάσεων το 2017 και πιστεύουμε πως θα φτάσουμε τα 25GW συνολικής εγκατεστημένης ισχύος Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων το 2020, διπλάσια από τη σημερινή.

Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν σηματοδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας έως το 2030, αλλά άλλες χώρες δεν το έχουν πράξει ακόμη. Τώρα είναι η ώρα για να το πράξουν, καθώς αρχίζουν να συντάσσουν τα Σχέδια Δράσης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης.

Εν κατακλείδι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει την δυναμική της ανάπτυξης της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας για να επιτύχει την ενεργειακή μετάβαση. Και η θαλάσσια αιολική ενέργεια αποδεικνύεται όλο και πιο προσιτή: οι τιμές κατακύρωσης των τελευταίων τεσσάρων διαγωνισμών αποδεικνύουν ότι οι νέες θαλάσσιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας είναι πλέον ανταγωνιστικές σε σχέση με όλες τις άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας».