Η Κομισιόν έθεσε από χθες και ως τις 21 Σεπτεμβρίου, σε δημόσια διαβούλευση τους οδικούς χάρτες, για τη διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας για τις ΑΠΕ και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, καλώντας πολίτες και ενδιαφερόμενους να τις σχολιάσουν.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η αναθεώρηση και των δύο οδηγιών θα είναι ουσιαστική για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι ενεργειακές πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση θα συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι κριτικές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας που βασίζεται στην επικείμενη έγκριση του Σχεδίου Στόχου για το Κλίμα.
Ο χάρτης πορείας για την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αξιολογήσει εάν πρέπει να αυξηθεί ο στόχος της ΕΕ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τουλάχιστον 32% για το 2030 και εάν άλλα μέρη της οδηγίας απαιτούν προσαρμογή σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.
Ο χάρτης πορείας για την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση θα αξιολογήσει την επάρκεια των ισχυόντων κανόνων για την επίτευξη του υφιστάμενου στόχου ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον 32,5% για το 2030. Αυτοί οι δύο χάρτες πορείας είναι ανοιχτοί σε διαβούλευση έως τις 21 Σεπτεμβρίου.
Από την πλευρά της, η Επίτροπος για την Ενέργεια, Kadri Simson, σχολίασε ότι «είναι σαφές ότι κάθε διαδρομή προς την κλιματική ουδετερότητα απαιτεί κλιμάκωση και επιτάχυνση της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενίσχυση της δράσης μας για την ενεργειακή απόδοση» και πρόσθεσε: «Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα εργαλεία για να συμβεί αυτό. Οι παρόντες χάρτες πορείας είναι η αρχή μιας διαδικασίας που θα καθοδηγήσει τη μελλοντική μας δράση για τον Ιούνιο του 2021».