ΣΕΦ: Τουλάχιστον 35% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ενεργειακή κατανάλωση ως το 2030Την κοινή ανακοίνωση των ευρωπαϊκών φορέων ΑΠΕ για θέσπιση πιο φιλόδοξων στόχων σε ότι αφορά στη διείσδυση των ΑΠΕ ως το 2030 στηρίζει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, όπως αναφέρεται σε σημερινή του ανακοίνωση.
Με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2016) η ΕΕ δεσμεύεται για συμμετοχή των ΑΠΕ κατά 27% τουλάχιστον στην κατανάλωση ενέργειας ως το 2030. Ο στόχος αυτός όμως σημαίνει στην πράξη επιβράδυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ τη δεκαετία 2020 – 2030 σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο. Για να διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός ανάπτυξης, απαιτείται ένας στόχος τουλάχιστον 35% συμμετοχής των ΑΠΕ στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ως το 2030, αν η ΕΕ θέλει να διατηρήσει ένα ηγετικό ρόλο στις διεθνείς αγορές και να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα.
Η υιοθέτηση του στόχου για τουλάχιστον 35% διείσδυση ΑΠΕ έναντι του προτεινόμενου 27% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έχει, μεταξύ άλλων, τα εξής αναμενόμενα οφέλη σύμφωνα με τον ΣΕΦ:
* Δημιουργία επιπλέον 650.000 θέσεων εργασίας.
* Επιπλέον μείωση των καθαρών εισαγωγών ενέργειας κατά 6%.
* Ετήσια οικονομικά οφέλη 149 δις € από τη μείωση των εισαγωγών ενέργειας.
* Περαιτέρω αύξηση του ετήσιου οικονομικού οφέλους κατά 6 δις € από τη μείωση των δαπανών υγείας λόγω μειωμένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
* Ευρύτερα οφέλη για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Είναι σαφές, τονίζει ο ΣΕΦ, ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο, απαιτούνται σημαντικά υψηλότερα μερίδια των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στον υπό διαμόρφωση ενεργειακό σχεδιασμό του ΥΠΕΝ. 
Τέλος ο ΣΕΦ δηλώνει ότι είναι στην διάθεση των αρμοδίων για εξειδικευμένη τεκμηρίωση της προτεινόμενης αναγκαιότητας η οποία συναρτάται με τον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΕ.