"

Το 2021 η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών εγκατέστησε περισσότερα μεγαβάτ (MWp) από κάθε άλλη τεχνολογία, απόρροια του τεράστιου επενδυτικού ενδιαφέροντος που συνεχίζεται αμείωτο, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).
Διασυνδεδεμένα συστήματα
MWp
Νέα ισχύς διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών το 2021
838
Συνολική ισχύς διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών ως και το 2021
4.126
Από τα 838 MWp φωτοβολταϊκών που διασυνδέθηκαν το 2021, τα 454 MWp είχαν κάνει δήλωση ετοιμότητας ήδη από το 2020 αλλά ηλεκτρίστηκαν το 2021. Ομοίως, επιπλέον 370 MWp περίπου έκαναν δήλωση ετοιμότητας το 2021 αλλά θα ηλεκτριστούν το 2022. 
Το 2021, η αγορά των συστημάτων αυτοπαραγωγής υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν 38 MWp νέων συστημάτων με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ της κατηγορίας αυτής στα 89 MWp.
Αυτοπαραγωγή
Νέα εγκατεστημένη ισχύς 2021
38 MWp (98% εμπορικά, 2% οικιακά ως προς την ισχύ)
Συνολική ισχύς αυτοπαραγωγής
89 MWp (96% εμπορικά, 4% οικιακά ως προς την ισχύ)
Συμβολή στη ζήτηση και στη μείωση των εκπομπών
Το 2021, τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα παρήγαγαν 5,26 TWh (δισεκατομμύρια κιλοβατώρες) ή αλλιώς το 9,2% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας (όσο περίπου και η λιγνιτική παραγωγή), αποσοβώντας την έκλυση 3,7 εκατ. τόνων CO₂ από την υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων.
Ενεργειακή απόδοση φωτοβολταϊκών