Ρωσία: Θα υπάρξει συνάντηση του OPEC και χωρών εκτός OPEC για την εποπτεία των εξαγωγών