Βεβαίωση παραγωγού για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 43,2MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 43,2MW στη θέση ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΠΥΛΛΗΝΗΣ και ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.», χορήγησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).