Τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά ισχύος 44,85 MW και 17,25 MW, στις περιοχές της Κομοτηνής και της Δωρίδας (Περιφέρεια Φθιώτιδας) στην εταιρεία «NIATA AIOLOS A.E.», συμφερόντων της EDF ΕΝ Hellas, αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.