Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,818 MW, στη θέση «Αρσενέϊκα» της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης, του Δήμου Τριπόλεως, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, χορήγησε με απόφασή της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με δικαιούχο την εταιρεία «ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ARKADIAN ENERGY Α.Ε.».
Δείτε την επίσημη απόφαση της ΡΑΕ εδώ