Έντονη κινητικότητα παρατηρήθηκε στην εγκατάσταση νέων έργων ΑΠΕ όπως προκύπτει από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στη ΡΑΕ ενόψει του επόμενου διαγωνισμού για αιολικά και φωτοβολταϊκά ο οποίος έχει οριστεί για τις 10 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΕ, κατατέθηκαν 245 αιτήσεις για συνολική ισχύ 547,58 μεγαβάτ με τη συντριπτική πλειοψηφία (των αιτήσεων) να αφορούν την κατηγορία των “μικρών” φωτοβολταϊκών.
Αναλυτικότερα, η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι για την πρώτη κατηγορία έργων (φ/β έως ένα μεγαβάτ) κατατέθηκαν αιτήσεις για 204 έργα με ισχύ 114,61 μεγαβάτ (η Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς ήταν 94MW).
Για τη δεύτερη κατηγορία (φ/β από 1 ως 20 μεγαβάτ) υποβλήθηκαν αιτήσεις για 27 έργα ισχύος 151,32 μεγαβάτ (η Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς ήταν 100MW).
Στην τρίτη κατηγορία των αιολικών (3-50 μεγαβάτ) υποβλήθηκαν αιτήσεις για 14 έργα με ισχύ 281,65 μεγαβάτ (η Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς ήταν 229MW).
Όπως διευκρινίζεται εκ μέρους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η διαδικασία εξέτασης των συμμετεχόντων, όπως και τα υπόλοιπα στάδια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, θα ακολουθήσουν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 1026/2018 Προκήρυξη της Αρχής.