Στη δημοσιότητα έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019, τους προσωρινούς καταλόγους συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των δημοπρασιών ΑΠΕ για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ, καθώς και τους κατάλογους αποκλεισθέντων για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ.
Διαβάστε τους αναλυτικούς καταλόγους εδώ