Οι Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας, EWRC, και Ελλάδας, ΡΑΕ, έθεσαν από κοινού σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της εταιρείας ICGB AD σχετικά με τον Κανονισμό Τιμολόγησης του υπό κατασκευή διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας-Βουλγαρίας Interconnector Greece-Bulgaria, IGB.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο Ρυθμιστές έχουν χορηγήσει εξαίρεση στον αγωγό IGB από τα άρθρα 9, 32 και 41 (6), (8) και (10) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ για 25 έτη, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις της κοινής τους απόφασης: EWRC P-BO-2/8.8.2018 και ΡΑΕ 768/6.8.2018 (ΦΕΚ Β’ 4052/2018).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΡΑΕ στις 19 Απριλίου 2019, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στις διευθύνσεις [email protected] (EWRC) και [email protected] (ΡΑΕ), μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.
Οι Ρυθμιστικές Αρχές θα δημοσιοποιήσουν κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτηθεί τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.
Συνημμένα αρχεία
  1. Κανονισμός Τιμολόγησης IGB (μέγεθος: 68,468 kb)