Η ΡΑΕ, έκρινε σκόπιμη και αναγκαία τη παράταση της προθεσμίας για την επικαιροποίηση των  στοιχείων Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ και Βεβαιώσεων Παραγωγού, που εκδόθηκαν κατόπιν αίτησης σε κύκλους προ του Κύκλου Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου οι κάτοχοι των αδειών να ολοκληρώσουν την καταχώρισή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΡΑΕ, μέχρι 15 Μαρτίου Ιανουαρίου 2022.