Η ΡΑΕ δημοσίευσε τον οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για τις 2 Απριλίου.
Τι αναφέρει η απόφαση:
Προκήρυξη 1/2020
Κατηγορία IV (Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών)
Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙV.
  1. Σύνολο έργων: 9
  2. Συνολική Ισχύς: 711,69011 MW
Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙV: ~508,35 MW Απόφαση ΡΑΕ με αριθμό 630/27.03.2020
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β’ για την Ανταγωνιστική Διαδικασία Κατηγορίας ΙV θα ενημερωθούν και θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εικονικές δημοπρασίες προκειμένου να εκπαιδευτούν στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική δημοπρασία Κατηγορία ΙV (Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών), θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 02 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 – 10:30 π.μ.

Δείτε την επίσημη απόφαση της ΡΑΕ εδώ