Η ΡΑΕ ενημερώνει ότι η Απόφαση για τη διενέργεια των επομένων δύο διαγωνισμών ΑΠΕ δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με την Προκήρυξη.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:
https://register.marketsite.gr/rae
και ακολούθως να υποβάλει την αίτησή του και όλα τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων: Πέμπτη 31 Μαΐου 2019, 17:00
  1. Οδηγός εγγραφής φυσικού προσώπου
  2. Οδηγός εγγραφής εταιρείας και χρήστη
  3. Οδηγός εγγραφής νέου χρήστη σε υπάρχουσα εταιρεία
  4. Οδηγός Αίτ. Συμμ.-Υπ. Δήλωσης – Δικ. Συμμετοχής
Απόφαση ΡΑΕ 441/2019 – ΦΕΚ Β’ 1558/08.05.2019