Με ανακοίνωσή της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ με καταληκτική ημερομηνία στις 12 Νοεμβρίου και ώρα 17:00. 
Η ανακοίνωση της ΡΑΕ έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια της από 19/10/2018 Ανακοίνωση της ΡΑΕ με την οποία ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για την υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφαση της Αρχής με την οποία προκηρύχθηκαν τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ η ΡΑΕ ενημερώνει ότι η εν λόγω Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 
register.marketsite.gr/rae
Παράλληλα, πρέπει  να υποβάλει την αίτησή του και όλα τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ακολουθούν λεπτομερείς Οδηγοί:

  1. Οδηγός εγγραφής φυσικού προσώπου
  2. Οδηγός εγγραφής εταιρείας και χρήστη
  3. Οδηγός εγγραφής νέου χρήστη σε υπάρχουσα εταιρεία
  4. Οδηγός υποβολής Αίτησης Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, 17:00».