Την απόφαση, με την οποία ορίζεται, η νέα μεθοδολογία υπολογισμού του ετήσιου ανταλλάγματος, για την κάλυψη δαπανών παροχής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, ως Υπηρεσίας Κοινής Ωφελείας, σε εφαρμογή της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 242/01.02.2018) δημοσίευσε η ΡΑΕ.

Δείτε την επίσημη απόφαση εδώ