Η ΡΑΕ ενέκρινε το σχέδιο για την εγκατάσταση 70 δημόσιων σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στα νησιά. Την έγκριση από τη ΡΑΕ εξασφάλισε ο ΔΕΔΔΗΕ, για την εγκατάσταση 70 δημόσιων σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στα νησιά.
Το αρχικό αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ περιελάμβανε την  τοποθέτηση 100 – 150 σταθμών στη νησιωτική Ελλάδα, όμως η ΡΑΕ αποφάσισε να δώσει το εγκρίνει μόνο 70 θέσεις φόρτισης, ώστε να μην εξαλειφθούν τα περιθώρια στον ανταγωνισμό, αλλά και να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι καταναλωτές.