Τη χορήγηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία Protergia, ενέκρινε με απόφασή της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Η πλήρης επωνυμία της εταιρείας είναι «Protergia Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας». Η ισχύς της άδειας προσδιορίζεται στα 500 MW με διάρκεια ισχύος 20 έτη (μέχρι 18/12/2039). Η απόφαση λήφθηκε από την ΡΑΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2019 και σήμερα αναρτήθηκε στη πλατφόρμα της Διαύγεια.

Μπορείτε να δείτε την επίσημη απόφαση της ΡΑΕ εδώ