"

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 16 Νοεμβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σχετικά με τον περιορισμό του κινδύνου από συναλλαγές στις συζευγμένες αγορές,  δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής. 
Παρακάτω, όπως αναρτήθηκαν από τη ΡΑΕ οι συμμετέχοντες:
  1. Ημ/νία αποστολής: 20.11.2022
  2. Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-340895
  3. ΑποστολέαςΔΕΗ