Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αύξησε της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για το 2018, που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση.
H σχετική απόφαση αφορά στον καταμερισμό της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα και το πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών για το έτος 2018.
Το σύνολο των υπολειπόμενων ποσοτήτων προς δημοπράτηση εντός του 2018 φτάνει τα 683 MWh/h, εκ των οποίων η επιμεριζόμενη επιπλέον ποσότητα απόκλισης είναι 172 MWh/h, με τις προβλεπόμενες δημοπρατούμενες ποσότητες για τον Οκτώβριο να ήταν 511 MWh/h.
Επιπλέον στην απόφαση καθορίζεται η επιπλέον ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που θα διατεθεί μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, στην πρώτη δημοπρασία του 2019, η οποία είναι 171MWh/h.
Τέλος, έχει αξία να σημειωθεί ότι οι προσαυξημένες ποσότητες θα ήταν διπλάσιες εάν στην τελευταία διαπραγμάτευση οι θεσμοί δεν αποδέχονταν το αίτημα της ελληνικής πλευράς για περιορισμό των ποσοτήτων που προκύπτουν από αποκλίσεις στο 50%.