Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 28 Φεβρουαρίου 2020 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ΕΣΦΑ που αφορούν στην διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.
Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.
Συμμετέχοντες
 1. Ημερομηνία αποστολής: 30.03.2020
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279403
Αποστολέας: ENI SpA  
 1. Ημερομηνία αποστολής: 03.2020
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279561
Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
 1. Ημερομηνία αποστολής: 03.2020
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279571
Αποστολέας: ΔΕΠΑ Α.Ε.
 1. Ημερομηνία αποστολής: 03.2020
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279582
Αποστολέας: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε..
 1. Ημερομηνία αποστολής: 03.2020
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279586
Αποστολέας: Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)
 1. Ημερομηνία αποστολής: 03.2020
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279590
Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
 1. Ημερομηνία αποστολής: 03.2020
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279592
Αποστολέας: ΗΡΩΝ – ΗΡΩΝ ΙΙ Α.Ε.
 1. Ημερομηνία αποστολής: 03.2020
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-279602
Αποστολέας: ELPEDISON Α.Ε.
 1. Ι-279403 – ΕΝΙ.pdf
 2. Ι-279561 – ΔΕΗ.pdf
 3. Ι-279571 – ΔΕΠΑ.pdf
 4. Ι-279582 – ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.pdf
 5. Ι-279586 – ΕΣΑΗ.pdf
 6. Ι-279590 – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.pdf
 7. Ι-279592 – ΗΡΩΝ – ΗΡΩΝ ΙΙ.pdf
 8. Ι-279602 – ELPEDISON.pdf